| ไวนิลทึบแสง 720dpi , 1440dpi | ไวนิลโปร่งแสง (ไวนิลสำหรับกล่องไฟ) |
(ตอกตาไก่-พับขอบ-ปล่อยชาย-ร้อยท่อ-ร้อยเชือก)
(เฉพาะงานพิมพ์/ขึงโครง/ติดตั้ง)
 

    
  Email: brliving@hotmail.com
  LINE ID: 0847135544    LINE ID: 0890166907
  Tel: 02 509 0419   Fax: 02 509 0421